SuanPan mentalma aritmetika

2018-06-14T15:22:49+00:00

O SuanPan programu SuanPan mentalna aritmetika je međunarodni razvojno edukativni program koji se bavi unapređivanjem i jačanjem svih mentalnih potencijala dece u razvojnom periodu - uzrast od 5 do 14 godina. Ovaj program, naučno dokazano i u praksi potvrđeno, direktno stimuliše razvoj PAŽNJE, KONCENTRACIJE i MEMORIJE kod dece u razvojnom periodu, što olakšava [...]

Šta podrazumeva SuanPan program

2017-06-24T15:05:13+00:00

Šta je SuanPan mentalna aritmetika?   SuanPan je međunarodni program razvoja mentalnih potencijala posebno kreiran za decu uzrasta 5 – 14 godina. Nastava se odvija u opuštenoj atmosferi, na zabavan i kreativan način. Grupe polaznika su male i uzrastno ujednačene, pa je moguće negovati individualni pristup, gde se osluškuju i prate potrebe dece. Stil [...]