Cilj SuanPan mentalne aritmetike

//Cilj SuanPan mentalne aritmetike
Cilj SuanPan mentalne aritmetike 2017-06-24T13:57:52+00:00

Project Description

Cilj SuanPan mentalne aritmetike

 

Čini da je krajnji cilj SuanPan mentalne aritmetike učenje matematike i postizanje vrhunskih rezultata iz ove oblasti, jer su deca nakon završenog programa u stanju da mentalno računaju jako dugačke nizove brojeva (npr. 121+3156-21×16….)

Cilj Suan Pan mentalne aritmetike nije učenje matematike. Matematika je samo sredstvo koje Suan Pan mentalna aritmetika koristi za postizanje svog cilja.

A krajnji cilj je bolja pažnja, koncentracija, memorija, razvijeno logičko mišljenje i zaključivanje, razvijena kreativnost i, samopouzdanje.

Jedan od ciljeva je i taj da se deci olakša usvajanje školskog programa i da se deca rasterete nepotrebnog stresa koji se vezuje za učenje. Dete, koje je završilo SuanPan program sa manje napora, brže uči i savladava školsko gradivo, brzo i efikasno dolazi do rešenja u svim problemskim situacijama.

Na SuanPan mentalnu aritmetiku treba gledati kao na sredstvo koje podstiče decu da se bolje fokusiraju i  analitički razmišljanju, koje sjedinjuje i pojačava moć slušanja i razumevanja, koje predstavlja most između vizuelnog i imaginarnog, koje razvija brzinu i tačnost, pojačava koncentraciju, ubrzava proces upamćivanja i ulazi u srž zadatog problema.

 

Project Details

Categories:

Project URL:

Project URL

Copyright:

Copyright URL