Loading...

SuanPan mentalma aritmetika

//SuanPan mentalma aritmetika
SuanPan mentalma aritmetika 2018-06-14T15:22:49+00:00

Project Description

O SuanPan programu

SuanPan mentalna aritmetika je međunarodni razvojno edukativni program koji se bavi unapređivanjem i jačanjem svih mentalnih potencijala dece u razvojnom periodu – uzrast od 5 do 14 godina.

Ovaj program, naučno dokazano i u praksi potvrđeno, direktno stimuliše razvoj PAŽNJE, KONCENTRACIJE i MEMORIJE kod dece u razvojnom periodu, što olakšava usvajanje školskog gradiva i  stvara odličnu podlogu za dalji razvoj.

Svako dete ima šansu da maksimalno razvije svoje sposobnosti, ukoliko mu se obezbedi stimulativna sredina i adekvatno učenje tokom glavnog razvojnog doba za mozak.

Sam metodički paket zasniva se na radu na abakusu (osnovne računske operacije), psihološkim testovima i igrovnim aktivnostima.

Rezultati programa su merljivi, transparentni i trajni, tako da se napredovanje i postignuća dece mogu jasno grafički prikazati kroz period od osam meseci, koliko osnovni program traje.

Sposobnosti koje su se razvile kod dece kroz primenu ovog programa ostaju za ceo život.

Ishod bavljenja mentalnom aritmetikom SuanPan je oštroumno dete.

Uzrast

Trajanje

Interesuje te rani upis? Treba ti više informacija?

Klikni ovde da nas kontaktiraš

Vijugica na delu

Uticaj na decu

Na časovima mentalne aritmetike SuanPan primenjuju se abakusi (drvene računaljke), koje sistematično upošljavaju obe ruke deteta. Istovremenim korišćenjem leve i desne ruke aktiviraju se obe hemisfere mozga i razvija se veliki broj sinapsi. Inteligencija zavisi isključivo od broja sinapsi u mozgu. Aktiviranjem obe moždane hemisfere značajno se povećava kapacitet radne memorije mozga. Doprinosi se uspešnijem rešavanju svake problemske situacije/zadatka, boljoj pažnji, koncentraciji, memoriji i odvojenoj pažnji – obavljanju više stvari istovremeno /multitaskingu. Ovako integrisane funkcije obe hemisfere mozga su odlična polazna tačka deci za usvajanje akademskih znanja. Deca koja završe SuanPan obrazovni program u stanju su da maksimalno iskoriste i aktiviraju svoj mentalni potencijal, što doprinosi daljem uspehu u svim sferama života. Mentala aritmetika SuanPan, kod dece, pojačava moć slušanja i razumevanja, prestavlja most između vizuelnog i zamišljenog, razvija brzinu i tačnost, jača sposobnost logočkog razmišljanja, podstiče bržu i lakšu socializaciju dece i u potpunosti rešava problem nedostatka PAŽNJE, KONCENTRACIJE i PAMĆENJA. Ove sposobnosti deca zadržavaju do karaja života, bez potrebe za obnavljanjem.

Fokusirana pažnja 98%
Jača koncentracija 94%
Aktivno slušanje 90%
Bolje razumevanje 93%
Svrsishodno opažanje 98%
Odvojena pažnja / multitasking 96%
Jača moć usvajanja informacija 89%
Logičko – matematičko zaključivanje 84
Analitičko mišljenje 79%
Razvijanje stila učenja svojstvenog detetu 98%
Viši nivo kreativnosti 86%
Viši stepen samopouzdanja 97%
Bolje socijalne veštine 95%

Interesuje te rani upis? Treba ti više informacija?

Klikni ovde da nas kontaktiraš

Sa naučne tačke gledišta

Za bolje shvatanje principa SuanPan obrazovanja potrebno je razumeti kako funkcioniše mozak. Mozak se sastoji od pet glavnih delova, a najveći deo zahvata cerebrum (veliki mozak). Cerebrum je odgovoran za ono što radimo, vidimo, o čemu razmišljamo, šta osećamo; dakle za celokupno funkcionisanje i ponašanje u realnom svetu.

Levo i Desno

Svako od nas ima dominantniju hemisferu na koju se oslanja u svakodnevnom životu. Leva hemisfera reguliše logičku i sistematsku obradu i skladištenje informacija, i dovodimo je u vezu sa procesima rasuđivanja, analiziranja, govora i rešavanja matematičkih problema. Desna hemisfera ima holističku funkciju, kao što je prepoznavanje boja i geometrijskih oblika. Odgovorna je za kreativnost koja se može ispoljiti u umetnosti, muzici i raznim manuelnim veštinama. Koncept SuanPan-a, korišćenjem obe ruke u mentalnoj arithmetici, istovremeno aktivira obe moždane hemisfere, čime se podstiče stvaranje velikog broja sinapsi što doprinosi korišćenju celokupnog mentalnog kapaciteta.

Koncept SuanPan

Samim tim mentalna aritmetika SuanPan predstavlja dokazani moždani stimulus koji podstiče istovremenu upotrebu leve i desne hemisfere, koji uravnotežeujie razvoj mozga i misaonog procesa. S’ obzirom na to da su obe strane mozga povezane zajedničkim procesom, učenje biva uspešnije, i uočava se znatno poboljšanje pažnje, koncentracije, memorije i kreativnosti. Dok klasične primene abakusa (računaljke) u obrazovanju koristi sistem jedne ruke, SuanPan u mentalnoj aritmetici koristi sistem dve ruke. Metodologija mentalne aritmetike SuanPan zasniva se na sistemu dve ruke i četiri prsta.

JEDNA RUKA – KLASIČNA MENTALNAARITMETIKA

– Brzo
– Moguće greške pri računanju
– Centri desne hemisfere mozga su aktivni centar za sliku
– Stimulacija pažnje i koncentracije

DVE RUKE – MENTALNA ARITMETIKA SUANPAN

– Vrlo brzo
– Bez mogućnosti greške
– Aktivne su i leva i desna hemisfera – centar za sliku i centar za brojeve
– Dostizanje najvišeg nivoa pažnje i koncentracije, obzirom su obe hemisfere mozga podjednako uključene