Šta podrazumeva SuanPan program

//Šta podrazumeva SuanPan program
Šta podrazumeva SuanPan program 2017-06-24T15:05:13+00:00

Project Description

Šta je SuanPan mentalna aritmetika?

 

SuanPan je međunarodni program razvoja mentalnih potencijala posebno kreiran za decu uzrasta 5 – 14 godina.

Nastava se odvija u opuštenoj atmosferi, na zabavan i kreativan način. Grupe polaznika su male i uzrastno ujednačene, pa je moguće negovati individualni pristup, gde se osluškuju i prate potrebe dece. Stil učenja prilagođava se načinu na koji deca obrađuju informacije.

Program se zasniva na radu na specijalno dizajniranom kineskom abakusu, gde deca akrivno koriste dve ruke i četiri prsta. Koristeći svoje prstiće deca izvode osnovne računske operacije (sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje) i kombinatorikom brzo, lako i bez muke dolaze do rešenja. Uporedo sa abakusom, u radu se primenjuje i fleš kartica koja doprinosi razvoju fotografskog pamćenja i vizualizacije. Na taj način deca uvežbavaju da stvore i zadrže mentalnu sliku. Vizualizacija kuglica sa abakusa i fleš kartice i mentalno manipulisanje njima značajno povećava kapacitet radne memorije. Zatim se računanje prebacuje na mentalni nivo, te se deca služe isključivo svojom moći misaonog procesa.

Posebna pažnja se poklanja delu programa predviđenom za dramu na času koja podrazumeva različite prilagođene stimulativne igre. Kroz ove igre decu ohrabrujemo da iznesu svoje mišljenje, da poštuju tuđe mišljenje, da asertivno komuniciraju, da razumeju i prihvate različitosti, ali da budu nepokolebljivi u očuvanju sopstvenog integriteta.

Program je podržan dodatnim testovima, vežbama pažnje, memorije i koncentracije. Na ovaj način se dečija postignuća mogu meriti iz časa u čas. Napredak se može procentualno i grafički prikazati.

Project Details

Categories:

Project URL:

Project URL

Copyright:

Copyright URL