Loading...

Logopedski i defektološki tretman

//Logopedski i defektološki tretman
Logopedski i defektološki tretman 2017-05-24T19:33:30+00:00

Project Description

Korekcija govorno – jezičkih poremećaja

Prevencija, procena, dijagnostika i izrada plana tretmana za različite govorno-jezičke smetnje kod predškolske i školske dece. Rad na podsticanju normalnog razvoja govora i jezika, sprečavanje nastajanja sekundarnih poremećaja. Prevazilaženje teškoća u izgovaranju glasova. Rešavanje problema produkcije i razumevanja govora.

Logoped je stručna osoba koja se bavi svim aspektima govora i jezika, njihovim razvojem, stimulacijom, a posebno poremećajem govora i jezika. Tretmani su individualni i prilagođavaju se sposobnostima i specifičnostima svakog deteta.

Reedukacija psihomotorike

Reedukacija psihomotorike ili tretman pokretom je metoda rada sa decom koja kroz doživljaj telesne celovitosti podstiče celokupan razvoj ličnosti. Ideja je da se dete  sagleda kao celina i da se teži sveobuhvatnom razvoju, umesto podsticanju razvoja pojedinih oblasti. Polazi se od razvojnih potencijala, od veština kojima je dete ovladalo i postepeno se dostižu i prate naredni razvojni nivoi.

Tretman reedukacije psihomotorike osmišljava se na osnovu procene razvojnih potreba i sposobnosti deteta, prilagođava se uzrastu i ličnosti deteta. Tretman sprovodi defektolog oligofrenolog – reedukator psihomotorike.

Program dodatne podrške u učenju

Priprema za polazak u školu – razvoj sposobnosti potrebnih za savladavanje školskog gradiva. Pomoć pri savladavanju školskog gradiva za decu od 1. do 4. razreda.

Primena ilustrativno demonstrativnih metoda uz prilagođen nastavni materijal i adekvatna didaktička sredstva, pružanje podrške detetu da razvije svoje pune kognitivne potencijale, poboljša akademske i socijalne kompetence, razvije samopuzdanje i motivaciju za učenjem i ovlada obrascima ponašanja i veštinama bitnim za uspešno funkcionisanje u školskom okruženju.

Logopedski i defektološki tretman

Logopedski tretman podrazumeva kontinuirane aktivnosti usmerene na ranu stimulaciju govorno – jezičkog razvoja (receptivnog govora – razvoj značenja reči i  ekspresivnog govora – razvoj reči) i socioemocionalnog razvoja (zajednička pažnja, igra, interesovanje za druge) koja se sprovodi kroz igru. Tretman izvode izvrsni stručnjaci, diplomirani logopedi sa bogati iskustvom u ovoj oblasti.

Defektološki tretman podrazumijeva habilitaciju i edukaciju osoba sa intelektualnim poteškoćama u skladu sa njihovim mogućnostima, odnosno preostalim sposobnostima. Jedan od osnovnih postulata za što kvalitetniji rad je maksimalno individualiziranje tretmana, odnosno prilagođavanje metoda i srestava rada sposobnostima, interesovanjima i potrebama deteta.Tretman izvode diplomirani defektolozi – oligofrenolozi sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti.